Planning

  • jan ’15: De fundering wordt nu vernieuwd, de vergunningen en offertes worden aangevraagd.
  • feb. ’15: Ontwerpfase samen met Vedd architecten
  • mei ’15: Afronding financiering bewoners. Begin sloop door bewoners. Asbest sanering door Elan.
  • 6 juni ’15: Buurtborrel van 16.00-18.00 uur
  • juni ’15 :  Start bouw casco door Jan de Wit. (Onder het casco verstaan we; de dakkapellen, raamkozijnen, ramen, de gehele buitengevel, de constructie daarvan)
  • juli ’15 : Bouw casco. Bouwvak
  • aug/sept ’15  : Afronding casco
  • okt ’15 : Afbouw door bewoners
  • feb/maart ’16: De eerste bewoners betrekken hun nieuwe huis